בקשר

מרכז לטיפול בלקויות תקשורת והפרעות חברתיות

 אוטיזם והקשת האוטיסטית

 

המונח "אוטיזם" נובע מן המילה היוונית "auto" שפירושה "עצמי". מושג זה נלקח משדה הפסיכיאטריה והכוונה להסתגרות רצונית של האדם מקשר עם המציאות, על מנת לחיות בתוך עולם פנימי של עצמו.

 

אוטיזם היא לקות הפוגעת ביכולת לקלוט מסרים מן הזולת ולפתח קשרים הדדיים באופן תקין. הפגיעה נגרמת בשל ליקוי בפעילות המוח, ראשיתה בגיל רך, ובדרך כלל היא קיימת לכל אורך החיים.

אוטיזם שייך לקבוצה של לקויות התפתחות הנקראות   PDD  – הפרעות התפתחות נרחבות. הפרעות אלה מאופיינות בפגיעה קשה ורחבה בשלושה תחומי התפתחות: תפקוד חברתי, תקשורת, והתנהגות. אוטיזם מתאפיין בהתפתחות לקויה בכל שלושת התחומים.

תפקוד חברתי:

העדר עניין והנאה בקשר עם הזולת, קושי בהדדיות רגשית וחברתית, קושי משמעותי בשימוש בהתנהגויות לא מילוליות במטרה ליצור אינטראקציה חברתית: קשר עין, הבעות פנים, מחוות גוף.

תפקוד תקשורתי:

לקות בשימוש בשפה לשם תקשורת עם הזולת, וכן בשימוש באמצעים לא מילוליים, כמו שפת גוף או שפת סימנים. היעדר משחק דמיוני או חיקוי חברתי.

תפקוד התנהגותי:

תנועות חוזרות של חלקי גוף, התעניינות חריגה בעוצמתה בעניין או בחפץ מסוים, דבקות בשגרה – התנגדות לשינויים בסביבה הפיזית או בשגרת פעילות.

תחת סווג ה – PDD חמש לקויות, כאשר לכולן מאפיינים משותפים. אנשים הלוקים  בלקויות אלו מתקשים ביצירת תקשורת, במשחק ובהתייחסות נורמטיבית אל הזולת – כולל אנשים המקורבים אליהם.

הפרעה אוטיסטית, (נקרא בעבר: אוטיזם של הילדות / אוטיזם קלאסי): לילדים הלוקים באוטיזם יש קשיים בדרגה בינונית עד חמורה בכל שלושת התחומים. 58% מתוך האנשים המאובחנים כאוטיסטים מתפקדים ברמה של פיגור שכלי.

2. תסמונת רט (Rett) מאובחנת בעיקר אצל בנות. הלוקים בתסמונת זו מתפתחים באופן תקין במשך 18-החודשים הראשונים לחייהם, ואז מתחילים להבחין בשינוי בהתנהגות ובנסיגה בתפקוד, תחילה בתחום המוטורי, ואחר כך גם באיבוד כישורים של דיבור וחשיבה.

3. הפרעה של הידרדרות של הילדות (Child Disintegrative Disorder – CDD): תסמונת נדירה המתבטאת בנסיגה ברורה בכמה תחומים (יכולת התנועה, שליטה על הסוגרים ומיומנויות חברתיות ולשוניות) לאחר לפחות שנתיים של התפתחות תקינה, ולפני גיל 10.

4. תסמונת אספרגר (Asperger Disorder) מאופיינת בליקוי בתפקוד חברתי ותחומי עניין מוגבלים, אבל באינטליגנציה תקינה. ילדים עם תסמונת אספרגר מפתחים כישורים לשוניים (אוצר מילים, דקדוק וכדומה) באופן תקין, אבל מתקשים בשימוש החברתי של השפה.

5. הפרעה התפתחותית נרחבת לא מובחנת (PDDNOS -Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified): ילדים עם אבחון זה מתאימים לקריטריונים של הפרעה התפתחותית נרחבת, אך אף לא לאחת מן האבחנות המתוארות לעיל. משתמשים באבחנה זו בדרך כלל במקרים של "אוטיזם קל", ולפעמים משתמשים גם בביטוי "קווים אוטיסטים".

 

על פי הסטטיסטיקה 1:100 לידות יאובחן הפעוט על רצף האוטיזם. השכיחות אינה תלויה במוצא לאומי, במעמד כלכלי או ברקע משפחתי. מחקר משפחות מראה כי שכיחות תסמונת בקרב בנים גדולה פי 4 משכיחותה אצל בנות. שכיחות התסמונת בקרב אחים לאוטיסטים גבוהה מן השכיחות באוכלוסייה הכללית.

 

 קישורים  חיצונים :  ויקופדיה –  הספקטרום האוטיסטי

                              וקיפדיה תסמונת רט 

                              אלוט אוטיזם