בקשר

מרכז לטיפול בלקויות תקשורת והפרעות חברתיות

תאוריית המיינד (TOM)

תאוריית המיינד עוסקת ביכולת מתפתחת של האדם לקלוט, להבין, ולהסיק מסקנות אודות מצבים מנטאליים שלו ושל האחר. זוהי יכולת להבנה חברתית הכוללת הבנה של רמזים, פרשנויות של התנהגויות אנושיות, הסבר של מצבים חברתיים:מחשבות, אמונות, כוונות ורצונות.

תאוריית המיינד מתפתחת אצל ילדים עם התפתחות תקינה בשנת חייהם הראשונה, (גיל 7-9 חודשים – התינוק מכיר בהשפעתו על הסביבה הקרובה) עוד לפני התפתחות השפה המדוברת, ועוברת תהליך של עיצוב עד גיל בית הספר.

תאוריית מיינד תקינה מאפשרת:

הבנה , פירוש וניבוי של מניפולציות ההתנהגות האנושית חברתית.

הבנת קשר בין מצבים מנטאליים שונים (מחשבות, אמונות, רצונות וכוונות) של העצמי ושל האחר.

קושי בתאוריית המיינד מתבטא ב:

פגיעה בפרשנות של שפה מכוונת: בדיחות, סרקזם, אירוניה וכפל משמעות.

פגיעה בהבנת כוונות של העצמי ושל האחר והשלכותיהם.

פגיעה בניבוי התנהגות של האחר.

פגיעה בהבנת תגובות ביחסי גומלין חברתיים.

קושי בהבנת אמונה מוטעית (אדם חיצוני היודע שיש לו אינפורמציה לגבי נתון שלמשהו אחר אין)

אנשים על הספקטרום האוטיסטי (לרבות אספרגר) מתקשים עד מאוד בסוגיות הקשורות לתאוריית המיינד.

חשוב מאוד ללמד את האנשים את הרציונאל וההבנה שבבסיס ההתנהגות החברתית, אולם במידה וההבנה לא הושלמה, יש ללמד את האנשים להתנהל עפ"י חוקים על מנת להצליח לשרוד את המערכת החברתית.

למידע נוסף תאוריה של תודעה