בקשר

מרכז לטיפול בלקויות תקשורת והפרעות חברתיות

הדרכת הורים הינה מפגש בין הורי הילד שאצלו זיהו עיכוב התפתחותי או קושי בתפקוד רגשי / התנהגותי /חברתי לבין איש טיפול לו ידע אודות התפתחות תואמת גיל, וכלים לייעץ בתחומי התפתחות והתנהלות מגוונים.

בהדרכת הורים, עובדים עם ההורים על יחסיהם עם הילדים, על תפיסתם את מעמדם ההורי ועל דפוסי התקשורת בבית. הדרכת הורים משלבת גישות קוגניטיביות (שינוי דפוסי חשיבה של ההורים) והתנהגותיות כמו גם גישות מערכתיות ומשפחתיות.

מקובל מאוד לערוך חלק ממפגשי הדרכת ההורים בבית המשפחה, על מנת לאפשר תצפית ישירה על  דפוסי התקשורת ודרכי ההתנהלות בין ההורים לילדיהם.  

הדרכת הורים מקצועית מסייעת להורים לספק לילדיהם תמיכה ואמפתיה תוך הצבת גבולות ברורים, מניעת תסכול ובלבול בהתנהלות הביתית והעצמת הסמכות ההורית.

מומלץ שזוג ההורים יגיע יחדיו להדרכת הורים, על מנת ליצור אחדות בהתנהלות שני בני הזוג בסיטואציות מגוונות.