בקשר

מרכז לטיפול בלקויות תקשורת והפרעות חברתיות

מאפייני הגישה

 Applied Behavior Analysis הינה גישה מדעית המבוססת על תאורית הלמידה ועוסקת בחקר התנהגות אנושית. בבסיס גישה זו עומדת ההנחה כי התנהגות האדם מושפעת במידה רבה מהאינטראקציה של האדם עם כלל הגורמים בסביבתו בשילוב עם המאפיינים והתכונות איתן הוא נולד.

המיקוד בניתוח התנהגות הנו בהסבר התנהגות גלויה בה ניתן לצפות ולבצע שינויים.

תוכניות הטיפול בניתוח התנהגות נועדו לשפר את איכות חייו של האדם, ונוגעות בכל תחומי החיים– שפה, תקשורת, מיומנויות אקדמיות, מיומנויות חברתיות, כישורים חברתיים, מיומנויות מוטוריות, ומיומנויות יום יום.

 הטיפול ההתנהגותי מאופיין בהגדרת מטרות ארוכות טווח וקצרות טווח. כל מטרה ניתנת לחלוקה לתתי מטרות, בהתאם ליכולת האדם להבין ולהפנים. הנ"ל נעשה במטרה לגרום לחווית למידה מוצלחת, ולהעלות את המוטיבציה אצל הלומד. הפירוק מתמקד בחלקים שניתן למדוד אותם ושאפשר ללמד אותם ביתר קלות, כאשר כל חלק בנוי על החלק שקדם לו. כל חלק נלמד עם הוראה מתאימה, ויחידות הלימוד חוזרות על עצמן פעמים רבות ככל הדרוש, עד לביצוע עצמאי והפנמה.

 לפי גישה זו, כל התנהגות מתרחשת בהקשר מסוים (הנסיבות בהן קרה האירוע) ומלווה בתוצאה מסויימת.(התגובה שהסביבה נותנת לאחר האירוע)

ישנן תוצאות שמגבירות את ההסתברות שההתנהגות תתרחש בעתיד וישנן כאלה שמפחיתות את תדירות התרחשותה.

מטרות הטיפול ההתנהגותי

1. לסייע לאנשים בכל רמות התפקוד להבין את הסביבה, לתפקד בצורה מקסימלית ולמצות פוטנציאל.

1. להגביר ולשמר התנהגויות רצויות.

2. להפחית התנהגויות בלתי תקינות או לצמצם את התנאים בהן הן מופיעות.

3. ללמד מיומנויות חדשות ולהכליל את המיומנויות הנלמדות לסביבות ומצבים חדשים.

הגישה מובנת עד מאוד. כל מרכיבי העבודה מוגדרים באופן מדויק ומפורט: סביבת העבודה, מדידת ההתקדמות, הערכת התפקוד, תוכנית טיפול המותאמת ליחיד, שימוש מתוכנן של חיזוקים, תכנון להכללה ושימוש בטכניקות התערבות.