בקשר

מרכז לטיפול בלקויות תקשורת והפרעות חברתיות

 מבוא מחקר חדש אשר נערך בארצות הברית בדק את ההשפעות של שיעורי רכיבה טיפולית על ילדים ונוער בגילאי 6-16 המאובחנים על הרצף האוטיסטי. המחקר בדק השפעות על כישורי ויסות עצמי, כישורי חיים ומיומנויות מוטוריות.   מהלך המחקר:   42 ילדים ובני נוער השתתפו בניסוי ועברו מיבחנים להערכת יכולת הויסות העצמית, כישורי חיים ומיומניות מוטוריות. קבוצת […]